Welzijn en Veerkracht

Welzijn op het werk

Definitie

 

Welzijn op het werk definieert men als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd:

 • veiligheid op het werk
 • bescherming van de gezondheid van de werknemer
 • psychosociale aspecten van het werk
 • ergonomie
 • arbeidshygiëne
 • verfraaiing van de werkplaatsen

We bieden vanuit onze professionalisering in Veerkracht Coaching  (Officieel lid van de VESB en gecertifieerd Stress- en Burn Out coach) ondersteuning in de psychosociale aspecten op het werk.

 

Veerkracht

Organisaties die het welbevinden van hun medewerkers helpen bevorderen dragen ook bij tot het ontwikkelen van hun veerkracht.

 

Waarom is Veerkracht zo belangrijk?

Mensen met veerkracht hebben het vermogen zich aan te passen wanneer ze stress of tegenslag ondervinden en daar mogelijks zelfs door te groeien en zichzelf verder te ontwikkelen. Mensen en teams die voldoende veerkrachtig zijn kunnen veel meer uitdagingen aan. In veerkrachtige organisaties bieden collega's en leidinggevenden steun aan anderen.

Vandaag vinden slechts de helft van de werknemers hun job werkbaar:

 • 34% ervaart werkstress die een impact heeft op hun functioneren
 • 20% voelt zich minder betrokken en gemotiveerd om bij te dragen in hun rol(len) binnen de organisatie

Wij bieden ondernemingen vooral hulp aan om op het psychosociale vlak een ondersteunende en aangename werkomgeving te creëren waarin zowel het welbevinden als de veerkracht van individuen en groepen kan verhoogd worden. Hiervoor bezitten we een uitgebreid portfolio aan instrumenten waarin we heel wat ervaring hebben. We kunnen deze - afhankelijke van de thema's - doelgericht inzetten zowel in individuele als teambegeleiding.

 

Ons portfolio werd opgemaakt aan de hand van de ACCESS methodologie:

 • Analyse
 • Cognitief herstructureren
 • Conditie
 • Effectief functioneren
 • Sociaal functioneren en 
 • Stabiliseren

Afhankelijk van de analyse zullen enkele of alle stappen doorlopen  worden alsook de keuze van aanpak en instrumenten bepaald worden.