Organisaties, leidinggevende en individuele medewerkers helpen hun potentieel te identificeren en waar te maken.

Missie

Organisatie helpen ontwikkelen door een aangepaste structuur en cultuur te creëren en mensen hun talenten optimaal in te zetten.

Leidinggevende ondersteunen om krachtig in hun rol te staan.

Mensen leren zichzelf volledig te ontdekken en hen ondersteunen in hun ontwikkeling.


Visie

Voor bedrijven is een outside in benadering belangrijk, in zoverre dat het belangrijk is dat ze zich richten op de volgende aandachtspunten:

  • Welke nieuwe en bestaande noden leven er bij de klanten?
  • Hoe kunnen we hier creatief aan tegemoet komen vanuit onze eigen missie en talenten?

Advisory Arts wil bedrijven  helpen nadenken over hun missie en helpen hun visie, strategie en diensten  bij te sturen aan de hand van nieuwe inzichten.

 

Voor individuen is een inside out benadering belangrijk:

  • Wat zijn mijn talenten, waarden en interesses?
  • Wat is mijn innerlijk kompas?
  • Hoe en waar kan ik het best floreren en bijdragen?
We begeleiden mensen om zichzelf steeds beter te leren kennen en van daaruit zeer geïnformeerde keuzes te maken.

 

Voor leiders betekent dit dat ze nieuwe inzichten aanleren om de inside out en de outside in op elkaar af te stemmen. Ze moeten leren een context te creëren die toelaat om de missie en bedrijfsdoelstellingen te realiseren en waarin mensen volledig zichzelf kunnen zijn en hun talenten ten volle kunnen ontplooien.