Bedrijven

Organisaties en zelfstandigen zijn vaak op zoek om hun middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Bij bepaalde vraagstukken voor het begeleiden van individuen en groepen lijkt coaching een meer aangepaste aanpak dan vorming of on-the-job begeleiding. 

 

Een leidinggevende kent de context en zijn team en de individuele medewerkers vanuit zijn positie beter dan andere leidinggevenden of ondersteunende diensten. Hij weet hen te richten naar doelstellingen en een context voor hen te creëren waarin dit mogelijk is.

 

Een coach kan een meerwaarde betekenen vanuit zijn professionele ervaring om gericht  onbewuste overtuigingen, waarden en identiteitsgerichte elementen te gaan identificeren. Overtuigingen kunnen belemmerend  zijn en waarden en identiteitsgebonden karakteristieken niet helemaal afgestemd op wat de organisatie en leidinggevende willen bereiken. De coach kan helpen om belemmerende overtuigingen om te zetten in vermogende overtuigingen en waarden en identiteitskenmerken beter af te stemmen op de context en doelstellingen van de organisatie.

Lees meer...

 

Op sommige transitie momenten is het belangrijk dat de organisatie basisopleidingen voorziet zoals in het geval van transities naar of binnen een leidinggevende rol. Hier bieden we Leiderschapstraining op maat voor verschillende niveaus van leidinggevenden. Lees meer...

 

Wanneer mensen moeten geselecteerd worden is het belangrijk van ook te weten of de mensen wel degelijk passen bij de cultuur van de organisatie en voldoende competenties ontwikkeld. Advisory Arts biedt hier o.a. organisatie advies aan in de vorm van Assessment en Development Centers.

Lees meer...