Leiderschap Coaching

Voor leiders is het niet altijd makkelijk om hun rol in te schatten en in te vullen. Vandaag gaat het hem vooral om de context  te creëren waarin bedrijfsmissies en -doelstellingen kunnen gerealiseerd worden door enthousiaste en geïnspireerde medewerkers.

Wat moetens leiders kennen, kunnen en vooral geloven om dit waar te maken? Wat weten ze al? Waar twijfelen ze vooral? Wat doen de leiders goed? Wat zou er anders moeten?

Hier kan een neutrale externe coach een cruciale rol spelen om deze vaardigheden bij leiders in organisaties verder te ontwikkelen. Hiervoor gebruiken we o.a. inzichten uit de neurowetenschappen, ervaringen met andere organisaties, eigen ervaringen als leidinggevende.

Externe en neutrale partijen scheppen een veilig klimaat waarbij er  waarderend gewerkt wordt vanuit wat er al aanwezig is.