Team Coaching

Teams en organisaties komen vaak onder druk te staan in deze complexe en veranderende tijden. Dit kan conflicten genereren en een negatieve impact hebben op het welzijn van enkelingen of grotere groepen, alsook op de resultaten.

Om hier uit te geraken is het vaak nodig om een neutrale partij in te schakelen die - al dan niet - aan de hand van een aantal instrumenten en concepten een dialoog kan laten ontstaan waardoor er meer inzicht gecreëerd wordt in de behoeften en verlangens van alle betrokken partijen. Dit laat toe om tot meer werkbare afspraken te komen en de samenwerking terug in goede banen te leiden.

Hiervoor kunnen meerdere instrumenten ingezet worden (MBTI, DISC, TMA, MMI en anderen)

Tevens hebben we ervaring met een heel aantal gerichte oefeningen die - afhankelijk van het (de) thema('s) ingezet kunnen worden om via beleving snel en gericht tot diepere inzichten te kunnen komen.

 

We werken naar het behalen van duurzame resultaten voor het hele team en andere stakeholders door toe te werken naar het maken van gezamenlijk overeengekomen doelstellingen, afspraken en actieplannen.