Leidinggeven en Context Creëren

Wanneer je leidinggevende van professionals en andere leidinggevenden wordt, is het belangrijk dat je volgende inzichten en vaardigheden/competenties verwerft:

  • Anderen beïnvloeden om de juiste context voor je team en medewerkers te creëren
  • Je team beïnvloeden
  • Hoe communiceert een leider?
  • Coachend leidinggeven
  • Omgaan met ambiguïteit en complexiteit
  • Diversiteitsmanagement
  • Conflictmanagement
  • Change management

Wij kunnen hiervoor programma's op maat maken volgens de thema's die het meest aandacht nodig hebben in jou organisatie of een algemeen programma uitwerken waarin de belangrijkste competenties en inzichten rond context creëren aangeleerd worden.

 

Wil je meer te weten komen over dit programma en de aanpak, contacteer dan Diane.