Inspirerend Leidinggeven

Na enige ervaring met basisinzichten en vaardigheden als leidinggevende en het leiden van experten, professionals en andere leidinggevenden, is het belangrijk dat de leider doorgroeit naar het volgende niveau en een echte inspiratie wordt voor het team en de organisatie. Inzicht en vaardigheden als:

  • Visie en missie creëren
  • Strategisch werken
  • Eigen (deel van de) organisatie kunnen (her)uitvinden in het licht van een veranderende economie en maatschappij
  • Organisaties duurzaam, autonoom werkend en wendbaar maken
  • Co-creëren met klanten, partners, concullega's en de eigen organisatie
  • Meerwaarde creëren voor alle betrokken partijen en anderen
… worden dan zeer belangrijk.
Advisory Arts kan dit programma voor jou organisatie op maat ontwikkelen. Wil je meer te weten komen, contacteer dan Diane.