Assessment en Development Centers

Al meer dan 30 jaar ervaring in ontwikkelen en afnemen van zowel assessment als development centers. Hierbij wordt een sterk accent gelegd op een waarderende aanpak naar het individu toe alsook een zeer klantgerichte houding naar de aanbestedende organisatie toe. Dit laatste vertaalt zich in een flexibele tegemoetkoming naar:

  • het gebruik van competentiemodellen
  • inspelen op specifieke wensen rond rapporten
  • rekening houden met speciale wensen rond communicatie
  • en nog vele anderen
Dit met het volste respect voor de basisprincipes van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak zodat de kwaliteit van het assessment behouden blijft.

 

Assessment en development centers kunnen afgenomen worden in de kantoren van Berenschot Belgium of intern bij de klant zelf.

 

Assessment centers en development centers duren tussen 1/2 en een hele dag, afhankelijk van het niveau van de functie en het aantal competenties die moeten geëvalueerd worden.

Assessment Center (AC)

Een Assessment Center bestaat uit een reeks geïntegreerde oefeningen (persoonlijkheids- en redeneertesten, simulatie oefeningen) die specifiek uitgekozen worden om na te gaan of bepaalde vaardigheden en competenties voldoende aanwezig zijn. Het Assessment Center geeft een duidelijk inzicht in de sterktes en ontwikkelingsnoden en evalueert het potentieel van een individu.

Development Center (DC)

Een Development Center is gelijkaardig aan een Assessment Center, maar biedt bijkomend de mogelijkheid om verdere persoonlijke ontwikkeling en potentiële loopbaanontwikkeling mee op te nemen. Een Development Center maakt altijd deel uit van een ontwikkelingstraject dat binnen de organisatie ondersteund wordt.


Voor meer informatie: klik hier