Opleidingen in Advies

Coaching

 • Stress and Burn Out Coach – Better Minds at work- Mensen helpen met problemen rond veerkracht door hen te helpen werkbare inzichten te verschaffen en hen te ondersteunen om tot actie te komen
 • ROOT – GROW ACTP – ICF geattesteerd coach opleidingen
 • Keuzekompas Coach – The Future Generation - Mensen en organisatie ondersteunen in beslissingsprocessen te vergemakkelijken en te verbeteren
 • Krachtgericht coachen - Vanuit de kerntalenten van mensen hen helpen hun potentieel te verwezenlijken.
 • Coaching opleiding – International Coaching Academy - ICF geattesteerd coach opleidingen
 • Post graduaat Loopbaan begeleiding – Tilburg Hogeschool Fontys – Mensen begeleiden met loopbaanvraagstukken

Training

 • Emotionele Intelligentie – Emotionele Intelligentie Instituut (Greet Pepijn) - Mensen begeleiden naar diepere bronnen van wijsheden en inzichten in wat werkelijk belangrijk is voor hen
 • Leadership training - Bayer - Certificatie in 4 verschillende leiderschapstrainingen die intern voor hun mensen gegeven worden
 • Leadership training - Johnson Controls/Exxon Chemicals - Verschillende opleidingen in het geven van Leiderschapstraining voor interne leidinggevenden
 • Train-the trainer MCE (Management Center Europe) - Vaardigheidstraining in het ontwikkelen en geven van trainingen in een business context

Organisatie begeleiding

 • Semco Style Institute – The Fundamentals Program - Hoe organisaties aanpassen aan de uitdagingen van vandaag
 • Organisatie coaching – Better Minds at Work - Hoe organisaties begeleiden in inzichten van hoe verschillende spelers en onderdelen elkaar beïnvloeden
 • My Motivation Insight – Berenschot - Drijfveren en persoonlijkheidskenmerken van individuen en teams identificeren
 • TMA – Acerta - Drijfveren en talenten van mensen identificeren
 • DISC – Thomas International - Persoonlijke Profiel Analyse die een nauwkeurig inzicht geeft in het werkgedrag van mensen
 • MBTI (stap 1 en 2) – OPP, ALTI – Alert Management - Systematiek om verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren

Assessment en Development

 • My Motivation Insight – Berenschot - Drijfveren en persoonlijkheidskenmerken van individuen en teams identificeren
 • TMA – Acerta - Drijfveren en talenten van mensen identificeren
 • DISC – Thomas International - Persoonlijke Profiel Analyse die een nauwkeurig inzicht geeft in het werkgedrag van mensen
 • MBTI (stap 1 en 2) – OPP, ALTI – Alert Management - Systematiek om verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren
 • Gedragsgericht interviewen (STAR en BEI methode) - Gestructureerde interview technieken om op gerichte wijze competenties te evalueren
 • Capability Interview (IRIS en Destiny method) -Gestructureerde manier om inzicht te krijgen in het niveau van complexiteit dat wensen vandaag en in de toekomst kunnen hanteren
 • CPI – Alert Management - identificeert sociale communicatie en interpersoonlijk gedrag en voorspelt persoonlijke reacties in specifieke omstandigheden