· 

Away from or towards?

Mensen zijn behoudsgezinde wezens. Ze komen pas in beweging als ze ergens van weg willen geraken of ergens naartoe willen. De kans op succes en de kwaliteit of duurzaamheid van de verandering die ingezet wordt, hangt af van deze beweging: "away from" or "towards". Gaan mensen weg van iets of worden ze ergens naartoe getrokken?

 

Waarom willen mensen ergens van weg geraken?

Het gemakkelijke antwoord hierop is als iets niet goed is omdat het:

  • pijn doet
  • onaangenaam is
  • nergens naartoe leidt
  • niet overeenkomt met eigen waarden
  • te veel energie kost…

Waar willen mensen naartoe?

  • naar dingen die aangenaam en genietbaar lijken
  • als het plezant lijkt te zijn
  • wanneer het er makkelijk of bereikbaar lijkt
  • naar iets dat comfortabel is
  • als de toekomst er daar rooskleuriger uitziet
En hoe zit dat met de jobs van mensen?
Heel vaak komen mensen op loopbaanbegeleiding omdat ze niet meer gelukkig zijn in hun job of omdat ze in een conflict situatie zitten. Ze komen in beweging omdat er op de een of de andere manier een soort van pijn ervaren wordt. Vaak horen we dan ook uitspraken zoals "het is 5 voor 12", "ik hou het niet meer vol", "ik weet niet wat ik nog moet doen". 
Het liefst willen ze dan zo snel mogelijk weggaan. Soms hebben ze al stappen ondernomen en zitten ze al in een volgende job of bijna wanneer ze zich aanmelden bij ons. Vaak moeten we dan het proces proberen tijd te geven zodat ze een zeer goed idee krijgen van wat ze zelf willen. Dit vergt wat tijd.
We zijn er namelijk van overtuigd dat het vinden van een job waar je volledig in flow bent moet gebaseerd zijn op zelfkennis. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter de keuzes die je maakt. Ongeacht je leeftijd, er zijn iedere dag nog dingen die je over je zelf ontdekt. Zowel belangrijke, als leuke, als interessante dingen. Om een juiste loopbaankeuze te maken is het belangrijk dat je een aantal aspecten helder hebt. Dit vergt wat tijd en inspanning om dit allemaal voldoende in kaart te brengen. Vaak is dit een proces dat niet alleen werk van jezelf en je coach vraagt maar ook betrokkenheid en input van welgeplaatste mensen die je de nodige input kunnen geven.
Inside out
We merken dat mensen die weten wat ze willen - gebaseerd op wat ze over zichzelf weten - vaak veel gerichter te werk gaan in het aanpassen van hun werkcontext en loopbaankeuzes. Hoe beter het ontdekkingsproces verloopt, hoe efficiënter ze zijn en hoe groter de kans is dat ze bij een goede match ook veel langer in flow zullen blijven.
Outside in
Wanneer mensen weglopen van situaties komen ze vaak in nieuwe situaties terecht die even min ideaal zijn en waar ze zich al (bijna even) snel ongelukkig gaan voelen. Zo hebben we mensen gehad die al bij de aanvang of kort na de aanvang van hun loopbaanbegeleidingstraject een andere job hadden, deze al bijna even snel wouden verlaten als deze waarvoor ze in de eerste plaats bij ons terecht gekomen zijn.
Een push reactie is efficiënter om in beweging te komen dan een pull reactie. Echter, een push reactie is vaak geen duurzame oplossing doordat de beweging die eruit ontstaan niet gericht is op zelfinzicht. Men komt vaak (met uitzondering van de "lucky shots") terecht in een even oncomfortabele, pijnlijke en energie slopende situatie als daarvoor.
Bij een pull reactie merken we veel meer doelgerichtheid die leidt tot een duurzame verandering. Zelfkennis, weten wat wel en niet belangrijk voor je is, je energiebronnen en energievreters kennen, je talenten en interesses, je waarden... en dit gebruiken om heel gerichte loopbaankeuzes te maken is op lange termijn veel efficiënter. Het is beter van proactief een health cheque te doen i.p.v. te wachten tot je de pijn voelt. We raden dan ook aan om ten minste om de 7 jaar een grondige check te doen van waar je nu staat en wat er vandaag echt belangrijk is. Voorkomen is beter dan genezen.